Parkmanagement Hoorn verwerft opdracht uitvoering bedrijventerrein Zevenhuis

15 maart 2021

De Stichting Parkmanagement Zevenhuis heeft  opdracht gegeven aan Parkmanagement Hoorn BV om te starten met de uitvoering van Parkmanagement op het nieuwe toonaangevende bedrijventerrein Zevenhuis.

De eigenaren van een kavel op bedrijventerrein Zevenhuis zijn verenigd in de stichting Parkmanagement Zevenhuis. Het doel van de stichting is uitvoering te geven aan actief beheer van het bedrijventerrein. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de collectieve beveiliging, zoals cameratoezicht en nachtsurveillance. Verder worden met de gemeente Hoorn afspraken gemaakt over het beheer van de openbare ruimte op het terrein.

Inmiddels heeft het bestuur besloten te starten met de plaatsing van een 14 tal bewakingscamera’s. De verwachte oplevering is medio juni 2021