Wat doet Parkmanagement Zevenhuis

Het Parkmanagement is een organisatie voor ondernemers en gemeenten om samen te werken aan een veilige en representatieve werklocatie. Zij staan voor een praktische  aanpak ten behoeve van het  bedrijvenpark met resultaatgerichte activiteiten, goede voorbereiding en heldere afspraken.

De kernactiviteiten van het Parkmanagement zijn als volgt samen te vatten:

  • 24/7 Cameratoezicht
  • Beheer Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) trajecten
  • Onderhoud groen (beheer kwaliteit)

Het Parkmanagement kan de volgende kernactiviteiten aanbieden aan individuele bedrijven:

– Beveiliging van de panden
– Terreinonderhoud en gladheidsbestrijding
– Bemiddeling Energielevering, groen en goedkoop

De rendement hiervan is:
– Waardebehoud / verbetering vastgoed
– Voorkomen van achteruitgang / inhaalinvesteringen, nieuwe revitaliseringen
– Economisch vitale bedrijventerreinen met een prima vestigingsklimaat
– Hoge tevredenheid van de ondernemers

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd en worden behouden als vastgoedeigenaren,  gebruikers, de Gemeente en Parkmanagement blijven samenwerken.
De visie van Parkmanagement Zevenhuis, in samenwerking met alle stakeholders, zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat op bedrijvenpark Zevenhuis.

Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven.