Drugsinval op bedrijventerrein Zevenhuis

25 juni 2024

Enige tijd geleden hebben wij als bestuur deelgenomen aan een Seminar over drugscriminaliteit op bedrijventerreinen. Dit evenement, door de Burgemeester geleid, gold als pilot naar aanleiding van een recentelijk getekend convenant tussen de Gemeente Hoorn en het Parkmanagement.
Er was ruim gelegenheid om vragen te stellen en de politie was aanwezig om tips en andere bruikbare informatie te delen.

De gevoelige sector in deze zijn toch de bedrijfsverzamelgebouwen waar eigenaren en huurders een transparant beeld moeten voeren. Hier liggen nog wel wat uitdagingen. Het Parkmanagement gaat er van uit dat we in de toekomst meerdere info sessies zullen organiseren.

Dat dit nodig is, blijkt wel uit de drugsinval op Zevenhuis vorige week. Naar aanleiding van het Seminar kwam er informatie binnen, welke door de wijkpolitie en het landelijk rechercheteam uitvoerig zijn onderzocht. Dit leidde naar ‘het heterdaadje’ van vorige week. Het werkt dus. Tot ziens in een volgende informatie sessie!

Bestuur en Parkmanagement Zevenhuis