Houd ons bedrijvenpark schoon en opgeruimd

16 april 2024

Dit jaar staat voor in het teken van de overdracht van de openbare ruimtes. In overleg met Scholtens zullen we dit gefaseerd inzetten.
De eerste resultaten zijn te bewonderen aan de Milton Friedmanweg. Er is een wandelpad aangelegd, bomen gepland en borders zijn volgezet met planten.
Elders op het bedrijvenpark worden panden opgeleverd en omliggende tuinen netjes gemaakt.

In lijn met deze ontwikkelingen streven we er naar om ook de openbare ruimtes op te leveren. Dit houdt ook in, dat bermen en wegkanten worden aangepast en stoepranden worden aangelegd.

Het is aan ons allen om er voor te zorgen dat bouwafval, pallets en verpakkingen dan niet meer langs de weg eindigen. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons afval. Laten we het straks niet terugvinden in onze openbare ruimtes.